Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kompost

Tamamlanmış projelerimiz

Prina ve yeşil ceviz kabuğu uygulamasının toprak nematodları üzerine etkileri. TÜBİTAK  2241 A, 2013-11

Araştırıcılar: Sinem Soğuksu ve Yasemin KAVDIR (Danışman)

Altın Damla Zeytin yağı

 

Balık ve Zeytinyağı Fabrika atıklarından kompost yapımı ve toprak fiziksel özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi. TÜBİTAK  2241 A, 2014-10,  Danışman

Proje Yürütücüsü: Farklı Toprak Düzenleyicilerin Toprak Nemi Üzerine Etkileri ve HYDRUS 2D İle Modellenmesi. ÇOMÜ BAP 2012/018

Proje Yürütücüsü: Zeytin Katı Atığı (Prina)'nın Toprak Kalitesi Üzerine Etkileri ve Tarımda Toprak Düzenleyici Olarak Kullanım Olanakları  ÇOMÜ-BAP 2007/61 (2008)

Proje Yürütücüsü: Zeytin Katı Atığının (Pirina) Toprağa Doğrudan ve Kompost Yapılarak Uygulanmasının, Agregat Stabilizayonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi  TUBİTAK TOVAG 106O371