Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kompost

Yürürlükte olan Proje: Akıllı Mikrojellerle Kaplanmıs, Ham Pirina ve Yesil Ceviz Kabugunun ve Bunların Kompostlarının Kök-ur Nematodu Mücadelesinde Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması, TÜBİTAK 214O422. 2015-2018

Yürütücü:: Prof.Dr. Yasemin KAVDIR                                                                        

Araştırıcı: Doç.Dr. Uğur GÖZEL

Danışman: Prof.Dr. Nurettin Şahiner

Bursiyerler: Seda Bodur (MSc), Sinem Yağbasan (MSc)